Eek Logistikk AS er tilknyttet DGM som sikkerhetsrådgiver, og har godkjenninger for transport av alle klasser farlig gods. Eksempler på våre spesialtransporter er:

  • Medisiner
  • Radioaktive materialer
  • Eksplosive stoffer og gjenstander
Fareseddel 7